101st Airborne Division - H&D2 Clan

Stránky klanu [101st AD] ve hře Hidden and Dangerous 2

Wzkazník

Zbraně WWII

Zde uwedu wýčet zbraní na obou znepřátelených stranách 2. světové války... snažim se uwést konkrétně, zároweň stručně, ale hezký wýčet zbraní... mno uwidíme :)) Jakožto jsme spojenečtí wýsadkáři, začnu spojenekcými zbraněmi :)

M1 Garand

Toto je asi wšem welmi známá zbraň. Poloautomatická puška s 8-ranným páskowým zásobníkem. Použíwala (nebo i použíwá :)) ) náboje ráže .30-06. Byla jedna z prwních poloautomatických pušek nasazena w boji. Byla welice pewná a spolehliwá zbraň i w těžkých bojowých podmínkách, proto měla mezi spojeneckými vojáky oblibu, nejen i w přesnosti. Standartně w pomalu každé hře na PC tato puška nejde přebíjet, což odporuje realitě. We skutečnosti jde přebít, a to hned dwěma způsoby. Ten prwní je hlasitý, což w ukrytí nešlo. Slouží k tomuto čudlík (bohužel jsem nezjistil kde se nachází :)) ), který zásobník wyhodí automaticky. Druhý způsob je, že jde wyndat ručně natáhnutím záwěru a wyjmutím nábojowého pásku. Použíwala se i jako odstřelowačka we WWII a w prwních letech we wálce s Wietnamem. Byly to werze označowané M1C a M1D, které se lišily pouze typem dalekohledu. A tato puška byla sestrojena w dílně pana Johna C. Garanda (kupodiwu :) ), a již od roku 1936 sloužila jako standartní puška US Army namísto M1903 Springfield.

M1 Garand

M1 Carabine (M2;M3)

Byla wywinuta pro wětší palebnou podporu než obyčejné pušky. Je lehčí než obyčejná puška. Ukázala se jako welmi účinná a sloužila pro ochranu jednotek těžkých zbraní. A teď k werzím : M1 - mohla střílet pouze w poloautomatickém režimu. M1A1 - Byla též poloautomatická, ale namísto pewné dřewěné pažby měla kowowou sklápěcí, což bylo whodné pro paragány (juchůůů máme spešl zbraň jen pro nás :) ). M2 -  Měla umožněn i automatický mód. M3 -  Měla speciálně uprawené, wywýšené tělo pro upewnění ostřelowačského dalekohledu "Snooper Scope" se čtyřnásobným zwětšením. Tato krabina použíwala 15-ranné a 30-ranné zásobníky, o kterých možná wí jen málokdo :) we standartní ráži .30.

M1 Carabine

M1 Thompson

M1928A1 - "Thommy Gun" - Pracující na bázi zpětného rázu určený obrněným jednotkám a průzkumákům.  Použíwal ráži .45 we 20 nebo 30- ranných zásobnících, ale we 30- ranných zásobnících se lépe usazowal prach a zasekáwaly se. Též se použíwal 50-ranný, bubnowý zásobník, který ale chrastil a z wětší části jej použíwaly jednotky w Pacifiku. Rychlost palby se pohybowala mezi 600 až 725 ranami / minutu. Měla odepínací pažbu, horizontálně určenou ručku na předpažbí, awšak některé měly i wertikálně. Byl těžký a náročný na wýrobu a materiál.

M1/M1A1 Thompson byl samopal pracující na bázi zpětného rázu, použíwal střeliwo ráže .45 ve dwaceti a třicetiranných zásobnících a kadence u něj byla 700 ran za minutu. Zbraň byla welice spolehlivá a fungovala, i když podobné zbraně trpěly poruchami w důsledku těžkých bojowých podmínek, proto byl welice oblíben nejen u US Army, ale i u několika jiných armád.

M1 - Byl modifikowaný z předchozí uwedené werze, měl jednoduší postup při wýrobě a lewnější náklady. Pažbu měl připewněnou napewno.  Tato werze nemohla použít bubnowý zásobník . Úderník odskakowal zpět. Hledí měřidel twořiila jednoduchá štěrbina.

M1A1 se lišil oproti M1 je pouze v tom, že úderník byl připevněn na čelo záwěru.

M1 Thompson

M3/M3A1 (samopal ráže .45cal )

M3 byl samopal pracující na bázi zpětného odskoku nasazený w roce 1942. Byl chopen střelby pouze w plně automatickém módu. Použíwal střeliwo ráže .45 w třicetiranných zásobnících. Rychlost střelby se pohybovala mezi 350 a 450 ranami za minutu. M3A1 se použíwal we Druhé swětové wálce a w Korei. W průběhu II sw. wálky byla úloha samopalů značně snížena w důsledku nástupu útočných pušek a přenosných lehkých strojních pušek. Samopaly wšak stále použíwají jednotky speciálního určení, letecké jednotky, obrněná wozidla, protiteroristické jednotky a námořní personál.

  • M3 (r.1942) byl nawržen speciálně tak, aby se usnadnila wýroba použitím lisowaných součástí. Během dwou počátečních let použíwání wšak bylo odhaleno mnoho wad, které odstranil až model M3A1
  • M3A1 (r. 1944) měl větší otwor pro odhoz nábojnic a silnější pružinu záwěru. Byl také nawržen pro použíwání 9mm střeliwa typu Parabellum po wýměně hlawně, záwěru a přidání adaptéru na zásobník. Pro M3 i M3A1 byl wywinut tlumič záblesku z hlawně.

M3

M1918 John Browning Automatic Rifle - BAR

John Browning jej sestrojil, aby poskytl spojeneckým wojákům na frontě prwní swětowé wálky wětší palebnou podporu. Awšak zbraň přišla do boje až ke konci této wálky. Nejnowější werzi (M1918A2) přijala US Army k roku 1940 a we 2.sw. wálce se dočkala welkého nasazení a použita byla i w Korei. BARy použíwaly munici ráže 30.-06 we dwacetiranných zásobnících. BAR byl schopen wywinout rychlost střelby až na 550 ran za minutu a ukázal se jako welmi spolehliwý i w těžkých bojowých podmínkách.

  • M1918 (r.1917) měla přepínání mezi poloautomatikou a automatickým módem. Neměla ramenní opěrku ani dwounohý stojánek, které jsou charakteristické pro pozdější modely. M1918 měla kowová mířidla s pewnou muškou a hledím we twaru štěrbiny.
  • M1918A1 (r.1937) byla taktéž přepínatelná mezi poloautomatikou a automatikou. Měla ramenní plátowou opěrku připewněnou k pažbě a dwounohý stojánek s bodci. M1918A1 měla také kowowá mířidla podobně jako M1918.
  • M1918A2 (r.1940) byla plně automatická, ale měla wolitelné přepínání rychlosti střelby na Slow (300-450 ran za min.) a Fast (500-650 ran za min.). M1918A2 byla půwodně nasazena s odpínatelným torzem pažby we twaru hrotu, který se zasouwal do dřewěné pažby. Měla též kratší plátowou ramenní opěrku a dwounohý stojánek protiskluzového typu. Pozdější modifikace byly wybaweny plastowou pažbou a pomocnou ručkou pro přenášení. M1918A2 měla kowowá mířidla s pewnou muškou a nastawitelným štěrbinowým hledím pro snos wětrem.

BAR

 
Snad jste se o nás dozwěděli co nejwíce a stránky se wám libili :) Můžete wkládat příspěwky do wzkazníku .. ohledně wšeho. Děkujeme .... Wýsadkář, Clan Leader [101st AD]